(1815? – 1885?)
Osmanlı Sarayı’nın eğitim kurumu olan Enderûn’da yetişti ve kabiliyetiyle yükselerek aynı kurumda hocalar arasına katıldı. Her biri gelecek dönemlerin önemli musiki adamları olan Muallim İsmail Hakkı Bey, Kanunî Mehmed Bey ve Medenî Aziz Efendi gibi öğrenciler yetiştirdi. Zamanımıza ulaşan eserlerinin sayısı otuz dörttür.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat