( ? – 1740?)
Klasik musikimizdeki Rum bestekârlarımızın en önde geleni olan Zaharya’nın hayatı hakkında geniş bilgiler bulunmuyor. Fener’deki Rum Patrikhanesi’nin hânendesi, yani dini musiki eserleri okuyucusu olduğu bilinmektedir. Üstün bir tanburî olduğu, devrin çok kazançlı işlerinden olan kürk ticaretiyle uğraştığı ve ömrünün sonlarına doğru Müslümanlığa geçip Cemil adını aldığı rivayet edilmektedir. Bazı eski güfte mecmualarında ismi Mîr Cemil yahut Kürkçü olarak da kayıtlıdır. Zamanımıza yirmiye yakın eseri ulaşan bestekârımızın, Ortodoks kilise müziği için de besteler yaptığı bilinmektedir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat