Sanatçıya ait henüz fotoğraf bulunmamaktadır
 
(1650? –1727)
İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlarında, olağanüstü yeteneği sebebiyle eğitilmek üzere, Osmanlı sarayının yüksek eğitim kurumu olan Enderûn’a alındı. Farsça ve Arapça öğrendi. Galata Mevlevihanesi şeyhi Arzî Dede’den ve Edirne Mevlevihanesi şeyhi Neşâtî Dede’den şiir konusunda yararlandı. Musiki hocaları ise Nefîrî Ahmed Çelebi ve Hâfız Post’tur. Genç yaşta hânende, bestekâr ve şâir olarak ün yapan Nazîm Çelebi, edebiyatımızda İslâm peygamberini öven şiir demek olan nâ’t formunu en çok kullanan şair olarak bilinir. Beş yüz kadar eser bestelemiş, fakat günümüze ancak ondört tanesi ulaşabilmiştir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat