TRT Repertuar Numarası:11067BestekarıAli Rıza Şengel (Eyyubi)Söz YazarıYahya Nazım EfendiMakamıFerahfezaUsulüSengin SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Yaktı canı bezm-i aşkın ateşin peymanesi
Aşk odur kim şem-i hüsnü dilberabin can ile
Otomatik oynat