(1836 – 1902)
Şimdi Yunanistan sınırları içinde kalan Midilli’de doğdu. Aile geleneği gereği, küçük yaşlarında hâfız olarak yetiştirildi. Olumsuz sonuçlanan bir aşk hikâyesi sebebiyle gençliğinde doğduğu adadan ayrılıp İstanbul’a geldi ve medresede okudu. Musikiyi Lâtif Ağa ve Tanburî Küçük Osman Bey gibi dönemin üstadlarından öğrendi. Sultan Aziz döneminde saraya müezzin olarak girdi. Zamanla padişahın ikinci imamlığına yükseldi. 1885’te İstanbul’dan ayrılarak hayatının sonuna kadar İzmir’de yaşadı. İsmi, gençliğinde yaşadığı aşkın etkisiyle ve bir Ramazan ayında İstanbul’da bestelediği Sûzidil eserleriyle özdeşleşti. Klasik ekolün son büyük temsilcilerindendi. En önde gelen öğrencisi Tanburî Cemil Bey’dir. Günümüze yüz on kadar eseri ulaşmıştır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat