(1893 – 13 Haziran 1965)
İstanbul’da doğdu. On iki yaşında Tanburî Cemil Bey’den tanbur öğrenmeye başladı. Leon Hancıyan’dan meşk etti. O devirlerde adı Galatasaray Sultânîsi olan Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu. Sonraki yılarda adı İstanbul Belediye Konservatuvarı olan Dârülelhân’a tanbur hocası olarak atandı. 1923’de Cumhuriyet ilân edilince, Atatürk’ün isteğiyle ve yüzbaşı rütbesiyle Riyâset-i Cumhur İncesaz Heyeti’ne, yani Cumhurbaşkanlığı Türk Musikisi Topluluğu’na şef oldu. Şam Konservatuvarı’nda Türk Musikisi öğretti. Ankara Radyosu’nda, İstanbul Radyosu’nda ve İstanbul Konservatuvarı İcra Heyeti’nde çalıştı. 1950’den itibaren Konservatuvar Tasnif ve Tedkik Heyeti’nde üyelik ve başkanlık yaptı. Birçok formda bestelediği 400’den fazla eseri elimizde bulunan Fersan, hem sazeserleriyle, hem de sözlü eserleriyle musikimizde son dönemin en önde gelen bestekârlarındandı.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat