(1885 - 8 Ocak 1956)
Kastamonu’ya bağlı İnebolu’da doğdu. Dokuz yaşında İstanbul’a geldi. Güzel sesinden dolayı Enderûn-u Hümâyun’a, yani padişaha bağlı bir okul kimliği olan kuruma alınarak eğitildi. Hânende, yani ses sanatçılığında yükseldiği binbaşılık rütbesineyken Saray Fasıl Heyeti’nden ayrıldı. Ankara ve İstanbul radyolarında çeşitli görevlerde bulundu. Ölümünden önceki son görevleri Kadınlar Korosu şefliği ve Konservatuvar Tasnif Heyeti üyeliği idi. Elimizde elli beş civarında eseri vardır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat