(1899 – 27 Nisan 1981)
İstanbul’da doğdu. Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesi’nde ve Kadıköy Sultânîsi’nde okudu. Dârülfeyz-i Musiki Cemiyeti’ne devam etti. Edhem Nuri Bey, Ahmed Irsoy, Ali Rifat Çağatay ve Bestenigâr Ziya Bey’in öğrencisi oldu. İleriki yıllarda İstanbul Konservatuvarı adını alan Dârülelhan’a sınavla girdi. Şark Musiki Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı. Osmanlı döneminde Muzıka-yı Hümâyun, Cumhuriyet döneminde Riyâset-i Cumhur İncesaz Heyeti adlarını taşıyan kurumda hânende olarak çalıştı. 1926’dan itibaren doldurduğu plaklarla Türk Musikisi’nin ülke çapında yayılmasını sağladı. 1927’de Paris Konservatuvarı’nda öğrenim gördü. Türk Musikisi tarihinde ilk solo konseri veren ses sanatçısıydı. Geleneksel okuyuş üslûbuyla kendi anlayışını, olağanüstü hacim ve lezzetteki sesiyle birleştirerek soylu bir icra tekniği geliştirdi. Gazel tarzına da farklı bir açılım kazandırdı. 1953’de Nevzad Atlığ’ın istifasıyla boşalan Konservatuvar İcra Heyeti şefliğine getirildi. İmza attığı 150’den fazla eserle İstanbul’la özdeşleşti. Eski tarz meşkten Fransa’daki Batı Müziği eğitimine; Muzıka-yı Hümâyûn’dan Riyâset-i Cumhur İncesaz Heyeti’ne; Dârülelhân’dan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na; Fransız Tiyatrosu’ndaki ilk solo konserinden Saray ve Şan Sinemalarındaki konserlerine ve taşplaklarından TV ekranlarına kadar, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e bir kültür köprüsüydü. Adı, Türk Musikisi’nde “milât” olarak değerlendirilen büyük musikişinaslard
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat