TRT Repertuar Numarası:5734BestekarıMünir Nurettin SelçukSöz YazarıAhmet PaşaMakamıRastUsulüDevr-i HindiFormuKarçe
Notaları
Sözleri
Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül
Kara sevdâya yeler bî-ser ü bî-pây gönül
Demedim mi sana dolanma ana hây gönül
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül
Yâr ye le le li dost ye le le li ye le li lâ lâ ye le li dost

Bizi hâk etti hebâ yoluna sevdâ n'idelim
Pâymâl eyledi ol zûlfü semen-sâ n'idelim
Kul edinmez ki güzeller bizi ilâ nidelim
Vây gönül vây bu gönül vây gönül ey vây gönül
Yâr ye le le li dost ye le le li ye le li lâ lâ ye le li dost