(1885-22 Mayıs 1964)
İstanbul'da doğdu. Fatih ders-i âmmlarından Aydos'lu Sadullah Hilmi Efendi'nin oğludur. On dokuz yaşında musikiye başladı. Ud,keman, kanun, tanbur çalıştı fakat kemençede karar kıldı. İsmâil Hakkı Bey'le beraber Mûsiki-i Osmânî Cemiyeti'nde çalıştı. Hemen her formda ve çok çeşitli makamlarda sekiz yüzden fazla eseri bulunan bestekâr Beylerbeyi'nde yaşamış orada ölmüş ve Kuzguncuk Nakkaş Mezarlığı'na defnedilmiştir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat