(1620? - 1694)
Klasik musikimizin en büyük bestekârları arasında yer alan ve asıl adı Mehmed Çelebi olan Hâfız Post’un adı çeşitli kaynaklarda tanburî ve hânende sıfatlarıyla da anılır. Genç yaşında hâfız oldu. büyük şair Nâilî’nin himâyesinde yetişti. Edebî ilimleri Nâilî’den, hattı ise Tophaneli Mahmud Efendi’den meşk etti. Kasımpaşalı Osman Efendi’den musiki öğrendi. Devrinin üstad musikişinasları arasına girdi. Büyük bestekârımız Itrî’yi yetiştiren hoca olarak tarihe geçti. Şiirler de yazmış, bir nüshası Topkapı Sarayı’nda bulunan bir de güfte mecmuası kaleme almıştı. Hâfız Post’tan günümüze on dört kadar eser gelebilmiştir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat