(1889 – 23 Haziran 1959)
Üsküdar’da doğdu. Ravza-i Terakki İlkokulu’nun ardından Toptaşı Askerî Rüşdiyyesi’ni (ortaokul) ve aynı okulun idâdîsinden (lise) mezun oldu. 1907’de girdiği devrin teknik üniversitesi olan Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn’u 1920’de yüksek mühendis olarak bitirdi. Çeşitli devlet görevlerinde bulunduktan sonra Bayındırlık Bakanlığı müşavirliğinden emekli oldu. Amatör müzisyen olan babasının evine gelen Ali Rifat Çağatay, Kemal Niyâzi Seyhun, Udî Nevres Bey ve Rauf Yektâ gibi müzisyenlerden bilgisini ve görgüsünü geliştirdi. Bestekârlığa elli yaşından sonra başladı. Kabri Karacaahmet Mezarlığı’nda olan bestekârın Beste, İlâhî ve Şarkı formlarında yüzden fazla eseri elimizdedir
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat