29 Ekim 1954 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.Bu gün hayatta olan (Ersin) ve (Esin)isimli kardeşleri olup merhum Leman Kadınşah ile Kerim Mustafa'nın ilk çocuğudur.
İlkokulu Samsun 30 Ağustos ilkokulu'nda, orta öğrenimini ve lise öğremini aynı ilde Devrim ortaokulu ve lisesinde tamamladı.Bu okulun Bando takımı'nda 2 yıl Alto sazını çaldı.Türk Halk Müziği ile (1970-1971 yılında)ilgilenmeye başladı ve kendi kendine saz çalmayı öğrendi.Ümit BEKİZAĞA ve Av.Necati BULUTAY'ın kurduğu Samsun Halk Müziği Derneği'ne ses sanatçısı olarak devam etti.
1972 yılında mahalle komşusu Metin KÖKSAL'ın teşvikiyle edebiyata, şiire, şarkılara ve türkülere duyduğu aşırı ilgi nedeniyle o yıllarda şefliğini Taner ÇAĞLAYAN'ın yaptığı Samsun Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği korosu'na iştirak etti.1979 yılına kadar bu koroda çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Bestekar Cavit ERSOY'dan özel olarak ud, solfej ve nazariyat dersleri aldı.1979 yılında kurulan Samsun Belediye Konservatuarına girdi.Dört yıllık öğrenimi sırasında Cavit ERSOY, Dr.Turgut TOKAÇ, Şadan ÜNSAL, Ali ÖZGÜMÜŞ, Fethi ÜNAL, Ali ÖZDOLAP VE Nihat ALACA'dan dersler alarak istifade etti.1982-1989 yılları arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde Türk Sanat Müziği Koro Şef Yardımcılığı ve ud sanatçılığı yaptı.
TRT Ankara Radyosu'nun 1979-1980 dönemin de açtığı Türk Sanat Müziği ön dinleme sınavını istisna akitli olarak kazandı.Samsun Belediye Konservatuarı'ndan 1984 yılında mezun oldu,ardından hem icra heyetinde ses sanatçısı olarak hem de öğretim görevlisi olarak 1989 yılına kadar görev yaptı.
Kültür Bakanlığı'nın 1989 yılında Ankara'da açmış olduğu sınavı kazanarak İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başladı.1970 yılından beri hece vezni ile şiir yazmasına rağmen zaman zaman aruz ve serbest tarzda da çalışmaları oldu.Şiir konusunda teknik açıdan Sadettin KAPLAN'dan özel dersler aldı.Ses sanatçılığının ve şairliği'nin yanı sıra 1978 yılından itibaren de beste çalışmalarını sürdüren sanatçının yaklaşık 350 şiiri bir çok besteci tarafından bestelendi.Ayrıca kendisi de 350 civarında beste yaptı.Toplam beste sayısı 700'ü buldu.Bunların 180 civarında olanı TRT Repertuarı'ndadır. Ayrıca bir çok çocuk şiiri yazdı kendisi ve başka besteciler tarafından bestelenerek bir çok ödüle layık görüldü.Bir çok gazete ve dergilerde değişik konularda yazılar yazdı şiir ve besteci köşeleri hazırladı.
1988 yılında Kültür Bakanlığınca yapılan denetim ve sınav sonunda Türkiye'yi temsilen Arnavutluk'un Korçe, Pogrades, Elbasan, Saranda, Vilora, Tiran,Skodra şehirlerinde ve Delvina kasabasında konserler verdi.2000 yılında Kültür Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ile Danimarka ve İsveç te konser faaliyetlerinde korist ve solist olarak bulundu.
1999 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musıkisi Konservatuarı Temel Bilimleri öğrencisi Banu TAN tarafından Engin ÇIR'ın HAYATI ve ESERLERİ lisans bitirme ödevi olarak hazırlanıp kitap şekline dönüştürüldü.
MESAM ve İLESAM asıl üyesi olan sanatçı 4 kitap çıkardı.Burcu isimli bir kızı, Gökçer isimli (Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler''Keman'' Bölümü mezunu )bir oğlu, Kızından Baran isimli bir torunu vardır.Halen İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda ses sanatçısı olarak görevine devam etmektedir.

Kaynak: http://www.izmirdevletkorosu.com/icerik/engin_cir
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat