(14 Eylül 1906 – 2 Şubat 1985)
Edirne’de doğdu. İlk keman ve müzik derslerini ağabeyi Nedim Ongan’dan aldı. On dört yaşında İstanbul’a gelerek Edip Nâzım Bey ve Muzıkalı Celâl Bey’den nota öğrendi. 1927 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne kemânî olarak katıldı. 1938 yılında yöneticiliğe getirildiği Üsküdar Musiki Cemiyeti’ni ölümüne kadar elli yıl süre ile bir konservatuvar ciddiyeti ile yönetti ve sayısız öğrenci yetiştirdi. İstanbul Radyosu’nda uzun yıllar kemanî ve koro şefi olarak görev yaptı.İstanbul Belediye Konservatuvarı İcrâ Heyeti’nde keman çaldı. Saz eserleri de besteleyen sanatçının doksan civarında eseri mevcuttur
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat