(1685-1759)
Lâle Devri (1718-1730) ile I. Mahmud (1730-1754) devrinin büyük bestekârı olan Bekir Ağa,İstanbul’da Eyüp Sultan’da doğdu.Bu yüzden Eyyûbî diye de anılmıştır.Genç yaşında Enderûn’a alınmış, “çavuş” ünvânını kazanmış,emsâlsiz bir bestekâr ve hânende olarak şöhret yapmış,fasıl idâre etmiş ve Enderûn’da mûsiki öğretmiştir.Itrî öldüğü zaman yirmi beş yaşlarında olan Bekir Ağa’nın bir Peşrev,bir Saz Semâîsi,bir Kâr,on altı Beste,on dört Ağır Semâî ,on altı Yürük Semâî olmak üzere kırk dokuz eseri günümüze gelebilmiştir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat