TRT Repertuar Numarası:10921BestekarıRif'at BeyMakamıMuhayyerUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Vaktidir gülzare gel ey nev-nihal
Hasret-i ruyinle güller bi-mecal
Var iken bu sendeki hüsn-ü cemal
Kim kapılmaz ruyine ey verd-i al