TRT Repertuar Numarası:10062BestekarıRif'at BeySöz YazarıYusuf Kenan BeyMakamıHicazUsulüCurcunaFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Sislendi hevâ, tarf-ı çemenzârı nem aldı
Bülbül yuvadan uçtu, gülistânı gam aldı
Bağlar bozulup bezm-i cefâ şekline girdi
Gülzâr-ı mahâbbette yine şenlik azaldı

Bir gün seni elbette eder, vasıl-ı canan
Bu ah-ı sehergah ile bu kalbi perişan
Bak bülbüle, sabreyle gönül, eyleme efgan
Hengamı güle nuşim ile şunda ne kaldı