TRT Repertuar Numarası:14380BestekarıRif'at BeySöz YazarıUlvıMakamıHüseyniUsulüDevr-i HindiFormuİlahi
Notaları
Sözleri
Şah-ı iklim-i risalet doğduğu şebdir bu şeb
Mebde-i sır-ı velayet doğduğu şebdir, bu şeb
Zat-ı pakin bi-nihayet, bulmağa arif gerek
Kenz-i envar-ı hidayet doğduğu şebdir bu şeb