TRT Repertuar Numarası:10340BestekarıRif'at BeyMakamıYegahUsulüDevr-i HindiFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Şad ol gönüldeki artık irdin demi visâle
Gam mihverin şâşırdı gitti figanı nâle
Faslı bahar irişti geldi zemânı lâle
Mitrib terennüm eyle, sâki getir piyâle

Bezmi sefâya geldik, dilberle mey bulunsun
Tezyidi şefke bâdî kânunla ney bulunsun
Kurbân olam seninçün nâlen de ney bulunsun
Mitrib terennüm eyle, sâki getir piyale
Otomatik oynat