TRT Repertuar Numarası:8697BestekarıRif'at BeySöz YazarıKolağası Rıza BeyMakamıHicazUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Özlerdi gönül zevk-i dem-i köhne baharı
Tenhaca bu gün seyre çıkardım dil-i zar-ı
Sayyad-ı misal eyler iken güşt-i güzarı
Ahü gibi bir dağda düşürdüm ele yari