TRT Repertuar Numarası:8486BestekarıRif'at BeyMakamıHüzzamUsulüDüyekFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ol mehin uşşakını gördüm bu şeb mehtapta
Bezm-i cevr içre nihade serleri itabda
Meclis-i ağyarda ol dil-rüba pür-tabda
Gördüm ol meh-pareyi gün doğmadan mehtapta