TRT Repertuar Numarası:12451BestekarıBilge ÖzgenSöz YazarıAyten BaykalMakamıHicazUsulüAksakFormuFantezi
Notaları
Sözleri
Nerede şimdi,
O, ay yüzlü, ahu gözlü güzeller
O şarkılar
O güzelim gazeller
O aşık pervâneler
Aşk dolu peymaneler?
Hani sandalla sürüklenen mehtab
Hepsi suskun
Hepsi bitâp
Nerede saçlardaki altın hâleler?
Nerede âteş dolu lâleler?
Aşktı içilen sâkinin sunduğu bardakta
Aşklar yaşanırdı ölümsüz
Ne güllerde naz
Ne şarkılarda saz
Ne gülşen
Ne lâlezar
Ne sevgi, ne yar
Ne de aşklarda vefa var
Otomatik oynat