TRT Repertuar Numarası:7805BestekarıRif'at BeyMakamıUşşakUsulüAksak SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Murgi cânân cir'i sayyadı firak
Dil esiri dam'ı bidarı firak
Neyleyim bilmem yok azarı firak
Arşa çıkdı ahu feryadı firak