TRT Repertuar Numarası:15876BestekarıAvni AnılSöz YazarıZeki Ömer DefneMakamıNihavendUsulüDüyek-AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Kadeh var yiyesim gelir şöyle kim
Mey kendinden, kendi meyden incedir

Bir hâlin var mey mest of ur görende
Bir hâlin var sol kadehten incedir

Sen kim konuşursun şıkır şıkır su
Dünya cıvıl cıvıl sen gülüncedir

Sen soyundun demek kim ışır gece
Doğular, batılar sen gülüncedir

Yer yerinden oynar sen kim gidersin
Yer yerine gelir, sen gelincedir

Dünya şenliğinde pulca payım yok
Bana dügün bayram sen gelincedir

Senin bu sevdadan kurtulmağın yok
Var belkim velâkin ben ölüncedir

Benim bu sevdadan vazgeçmeğim yok
Var belkim ola ki ben ölüncedir