TRT Repertuar Numarası:5321BestekarıRif'at BeySöz YazarıMehmet Sadi BeyMakamıSuzinakUsulüDüyekFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Gördüm yine bir dilber-i pakize-cemâli
Çeşmimde henüz gül yüzünün kaldı hayâli
Her şeb gözetir dîdelerim subh-i visâli
Pek sevdi gönül hâsılı ol tâze nihâli