TRT Repertuar Numarası:5264BestekarıRif'at BeyMakamıTahirUsulüDevr-i HindiFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Gönül te'sir-i gamla nalezendir
Cihan şimdi bana beytü'l hazendir
Bela-yı firkatinden mi nedendir
Cihan şimdi bana beytü'l hazendir