TRT Repertuar Numarası:4308BestekarıRif'at BeyMakamıRastUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ey şûh-i rânâ ey mâh-ı tâbân
Kâr etti câna ser-tîr-i hicrân
Yoktur efendim tahlîse imkân
Aşkınla gönlüm oldu perişân