TRT Repertuar Numarası:3901BestekarıRif'at BeyMakamıUşşakUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Erdi nevbahar, şenlendi bağlar
Yeşil cameler giymiş bu bağlar
Gonca-i gülzarın bülbüli ağlar
Aşık-ı şuride ciğerim dağlar