TRT Repertuar Numarası:3890BestekarıRif'at BeyMakamıBuselikUsulüYürük SemaıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Enis-ü hem demim ah-ü mihendir
Gönül feryad eder bilmem nedendir
Gözümde gördüğüm güller dikendir
Gönül feryad eder bilmem nedendir

Bina-yı sabr-ü samanım yıkıldı
Derunum ateş-i gamdan yakıldı
O yarin cevrine canım sıkıldı
Gönül feryad eder bilmem nedendir