TRT Repertuar Numarası:3349BestekarıRif'at BeyMakamıNeveserUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Dilber içre bü-mesel dil-cü musun
Bu beyazlıktan garez incü musun
Pertev-i hüsnün güzel meh-rü musun
Bu beyazlıktan garez incü musun

Öyle meftün olmuşam cana sana
Gitmezem bezminden asla bir yana
Çok merak oldu güzel bildir bana
Bu beyazlıktan garez incü musun
Otomatik oynat