TRT Repertuar Numarası:3443BestekarıRif'at BeyMakamıHüseynı AşıranUsulüDüyekFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Dil rubalar mail-i aza imiş
Müptelanın kar-ı ahü zar imiş
Derdmend-i aşk olan nacar imiş
Geldi naçare yolumda var imiş
Ah bu aşıklık ne müşkül kar imiş