TRT Repertuar Numarası:3413BestekarıRif'at BeyMakamıHicazkarUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Dil- hezarın oldu hüsnün gülşeni
Eyledim gayri feda can ü teni
İsteyip ben rüz-ü şeb hak'dan seni
Sana kul etti şükür mevla'm beni