TRT Repertuar Numarası:2819BestekarıRif'at BeyMakamıHüseynı AşıranUsulüAğır AksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Cevr ü tekdir ile yıktın bu dili gamhaneyi
Ah ne haldir sevmemek elde değil cananeyi
Na sezadır eylemek ta'yib her divaneyi
Ah ne haldir sevmemek elde değil cananeyi