TRT Repertuar Numarası:1832BestekarıRif'at BeyMakamıTahir BuselikUsulüŞarkı Devr-i RevanıFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Bir civana mail oldum
Aşkıyla la-ya'kıl oldum
Busesine nail oldum

Ela gözlü şirin sözlü
Bir mahbub-i devr ü zaman

Kim kapılmaz cilvesine
Bakmış oldum sinesine
Yandı gönlüm işvesine
Ela gözlü...

Aklım aldı bir görüşte
Yanıma gel ol gelişte
Kaldı gönlüm ol revişte

Ela gözlü şirin sözlü
Bir mahbub-i devr ü zaman

Pek cefakar olma böyle
Aşıka naz etme öyle
Kahice lütf eyle söyle
Ela gözlü...