TRT Repertuar Numarası:1586BestekarıYusuf Ziya PaşaMakamıBestenigarUsulüTürk AksağıFormuBah.
Notaları
Sözleri
Bezm-i baharın dizdi gül ayın ü erkanın yine
Nergis alıp camın ele sürmekde devranın yine

Durmaz döner cam-ı tarab dönmez mi ahdinden acep
Zahid tutar mı elde hep tesbih-i mercanın yine

Ne came var ne pirehen serve sarılmış yasemen
Gül taşra düşmüş perdeden açmış giribanın yine

Hüsnü kemalinde gülün derdi ziyade bülbülün
Anmazsın amma sünbülün hâl-i perişanın yine

Her şi’ri gerçi ta ezel düşdükçe söyler bi-bedel
Nefi'nin amma bu gazel zeyn etdi divanın yine