TRT Repertuar Numarası:1501BestekarıRif'at BeyMakamıHüzzamUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Ben mi sevdim sade sen meh-peykeri
Cana sana binlerce var müşteri
Ya melek ya hürisin yahut peri
Sevmemek mümkün müdür sen dilberi