Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/yedinota/public_html/class/db.class.php on line 20
Aşktır ey dil bais-i sevda-yı yar | yedinota.com
TRT Repertuar Numarası:797BestekarıRif'at BeyMakamıUşşakUsulüAksakFormuŞarkı
Notaları
Sözleri
Aşkdır ey dil bâis-i sevdâ-yı yâr
Yârdır teskin-i sevdâya medâr
Yâr eder mehvâ-yı gönlüm târ-ü-mâr
Yâr ile aşk-u -muhabbet pâyıdâr
Yârdır mir'ât-ı dilde cilvekâr
Yardır câm-ı visâle neş'e-vâr

Yâre oldu mürg-i can sayd-ı şikâr
Yâr ile şem'-i muhabbet şûledâr
Yârsız gönlüm eder feryâd ü zâr
Yâr ile zâhir olur esrâr-ı aşk
Yâr ile dilde nihân âsâr-ı aşk