Eski rûsûmat memurlarından Fethi Bey’in oğlu olan Zeki Duygulu, babasının görevli olarak bulunduğu sırada 1907 yılında Beyrut’ta doğdu. Fethi Bey’in Trablusgarp Savaşı’nda İstanköy’de İtalyanlara esir düşmesi üzerine annesi ile İzmir’e geldi. Uzun yıllar bu şehirde yaşadığı için “İzmirli Zeki Bey” adı ile tanındı. Sesi güzel olduğu için çevresinin dikkatini çekmiş, on iki yaşında sahneye çıkmıştır. Bu yüzden önce hanende olarak çalışmış, ud çalmaya geç başlamıştır. Mûsiki bilgisini kendi kendine çalışarak elde etti. Yunanlıların
İzmir’den atılışı sırasında gönüllü olarak bando teşkilatına geldi. Mûsikinin teknik yönlerini buradan elde etti. Kurtuluş Savaşı’na bizzat katılarak “İstiklâl Madalyası” aldı. 13 Mart 1974 tarihinde İzmir’de öldü.

Uzun yıllar İzmir, İstanbul ve Ankara piyasalarında çalıştı. Zaman zaman radyo yayınlarına katılır, bazen ud bazen viyolonsel çalardı. Bestekârlığa erken başlayarak bine yakın eser besteledi. İlk eseri “Harmandalı Mustafa” adındaki eseridir. Eserlerinin çoğu günlük zevklere karşılık verecek nitelikte olmakla birlikte, içinde gerçekten çok güzel olanları da vardır. Bunların çoğu çeşitli ses sanatkârı tarafında plâklara okunmuştur.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat