( 1915 - 1 Nisan 1984)
İstanbul’da doğdu. Neş’et Bey’le Fîrûze Hanım’ın oğludur. Beş yaşında uda başladı. İlkokulu bitirdikten sonra Santûrî Ziyâ Bey’den musiki ve santûr öğrendi. Kaptanzâde Ali Rızâ Bey’le nota usûl ve kompozisyon tekniği konusunda çalıştı. 1944 yılında Konservatuvar İcrâ Heyeti’ne girdi. Bu kurumda ve daha sonra İstanbul Radyosu’nda Violonsel çaldı, Repertuvar Kurulu üyeliğinde bulundu. Geniş bir nota, kitap ve saz koleksiyonu toplamış olan bestekâr; başta Santûrî Edhem Efendi, Neyzen Aziz Dede ve Kaptanzâde Ali Rızâ Bey olmak üzere bir çok sanatçının biyografisi üzerine çalışmalar yapmış ve makaleler yazmıştır. Saz eseri ve şarkı formunda olmak üzere elimizde seksen civârında eseri vardır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat