(1816 – 1 Ekim 1885)
İstanbul’da doğdu. Ünlü bestekâr Nûman Ağa’nın torunu ve Tanburî Zeki Mehmed Ağa’nın büyük oğludur. Çocukluğunda Enderûn-ı Hümâyun’da, yani Osmanlı sarayının eğitim merkezinde öğrenim gördü. Tanburu kendi kendine öğrendi. Önce hânende sonra sâzende olarak ün yaptı. Mevlevî olan Osman Bey’in günümüze 40 kadar eseri ulaşabilmiştir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat