(1872 – 1943)
İstanbul’da doğdu. Hattat ve bestekâr Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin torunudur. Galatasaray Lisesi’nden sonra devrin Hukuk Fakültesi olan Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne’den mezun oldu. O dönemlerde vilâyetimiz olan ve şimdi Suriye sınırları içinde olan Şam savcı yardımcılığı ile göreve başladı. Selânik’te avukatlık yaptığı yıllarda İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girerek partinin önde gelenleri arasında yer aldı. Bir ara, şimdi Yunanistan sınırları içinde olan Limni’nin ağır ceza reisi oldu. Uzun yıllar Beyoğlu Üçüncü Noterliği’ni yaptı. Elimizde sadece iki eseri bulunmaktadır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat