(12 Ekim 1882 – 1925)
İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Devlet adamı ve bestekâr Mahmud Celâleddin Paşa’nın oğludur. Bugün adı Galatasaray Lisesi olan sultanîde okudu. Özel hocalardan Fransızca, Arapça, Farsça ve çeşitli ilimler öğrendi. İlk musiki derslerini babasından aldı ve evlerindeki musiki ortamı içinde büyüdü. Tanburî Cemil Bey’den tanbur ve kemençe öğrendi. Devrin Ticaret ve Bayındırlık bakanlıkları ile İstanbul Valiliği’nde çalışarak yüksek rütbeler ve nişanlar aldı. Ünlü diplomatımız Melih Esenbel’in babası ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü başkanlığında bulunmuş olan Prof. Dr. Selçuk Esenbel’in büyükbabasıdır. Şarkı bestekârlarımızın önde gelenlerinden olan bestekârımızın günümüze ulaşabilen eserleri otuz kadardır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat