(1885-1938)
İstanbul’da doğdu. Hâriciye Nâzırı Vezir Şekib Paşa’nın torunu ve Osmanlı Diplomatlarından Memduh Şekib Bey’in oğludur. Babasını küçük yaşta kaybedince Cemile Sultan’ın oğlu Sultan-zâde Celâleddin Bey’in Kandilli’deki yalısında büyüdü. Önce piyano ve Batı müziği sonra da ud çalmayı öğrendi. Galatasaray Sultânîsi’ni bitirdikten sonra otuz beş yıl Ticaret ve Sanayi Odası rapörtörü olarak çalıştı. Türk müziğini çok sesli yapma fikrine sahipti. Çok iyi Fransızca bilen, spor ve av meraklısı olan bestekârın elimizde sadece iki eseri mevcuttur.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat