MUSTAFA COŞKUN
1957 'de Adana'da doğdu.İlk,orta ve İlköğretmen okulununu Adana'da okudu.1979 'da Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünü bitirdi.Burs
kazanıpgittiğiFransa'da (Etudiant Etranger Boursier du Gouvernement Fraçais),Clérmont -Ferrand Üniversitesi'nde Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası aldı.1980 'de Mersin'e Fransızca öğretmeni olarak atandı.2005 yılında emekli olup Antalya’ya yerleşti.
İlk mûsikî eğitimine 1980 yılında Mersin Türk Sanat Müziği Derneğinde başladı. Burada, mûsikîde ilk hocası Kemanî Ahmet Tarık İncemen Bey'den Türk Mûsikîsi nazariyatı ve fasıl mûsikîsini, Kanunî Abdullah Konaç Bey'den de (İsmail Bahâ SÜRELSAN'ın talebesi) Türk Mûsikîsi üslûp ve tavrını öğrendi.
Kadri Şençalar'ın ud metodundan istifade ederek, kendi kendine ud çalmayı öğrendi.1983 ' den itibaren de aynı dernekte ud hocalığı ve koro şef yardımcılığı görevine başladı.Çukurova Üniversitesi Mersin Yüksekokullar ve Mersin Öğretmenler TSM Korolarını kurdu ve konserler yönetti .Uluslararası Akdeniz Festivali amatör ses yarışmalarında seçici kurul üyeliklerinde bulundu.1986 yılında Adana Belediyesi Konservatuvarına girip,Avni ANIL idaresideki koroda ud çaldı.
Uzun yıllar Mersin Türk Sanat Müziği Derneğinin Koro şefligini yürüttü.
1988 de Heybeliada'ya tayin oldu.Burada,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Ayhan SONGAR 'ın daveti üzerine TÜMATA (Türk Müziği Araştırma) gurubu içerisinde yer aldı.Oruç GÜVENÇ'in PENTATONİK müzik çalışmalarına katıldı.
Mimar ve nota hattatı Hoca Yusuf ÖMÜRLÜ 'nün KUBBEALTI MÛSİKÎ ENSTİTÜSÜ'ndeki müzik çalışmalarına korist olarak bulundu.
Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısıdan topladığı yüzlerce kitap ve dergiyle,Türk Mûsikîsi kitap koleksiyonunu oluşturdu.MESAM (Mûsikî Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ve ANSAN ( Antalya Sanatçılar Derneği) üyesidir.
TRT repertuvarında 9 bestesi bulunmaktadır.Neo-klasik tarzdaki eselerini, Elâ ALTIN ve Ümit KOROĞLU gibi TRT nin seçkin ses sanatçıları yorumladı.
1992 yılında MERSİN BAHÇELİEVLER MÛSİKÎ DERNEĞİ KOROSU ve AVNİ ANIL KİTAPLIĞINI kurdu.Avni ANIL,Prof.Dr.Alâeddin YAVAŞCA ve udî bestekâr Cinuçen TANRIKORUR 'u davet ederek resital konserler yönetti.
2004 yılında Adana'da yapılan,Cumhuriyetimizin kuruluşunun 80.yılı Türk Sanat Müziği Beste yarışmasında,sözleri Cumali Karataş'a ait '' TUTSAM O İPEK ELİNİ '' adlı hüseynî-düyek bestesiyle, 210 eser arasında ALTIN KOZA 1.lik ödülü aldı.
2005 de emekli olup Antalya'ya yerleşti.Fasıl topluluklarında profesyonel ud sanatçısı olarak çalıştı. Antalya Mevlâna Kültür ve Sanat Vakfında Mevlevî Âyini icrâlarına kûdümzen ve bendirzen olarak katıldı.
Antalya Büyükşehir belediyesi İsmail Bahâ Sürelsan Konservatuvarı icrâ heyetine ney ve kudüm sanatçısı olarak girdi.Aynı Konservatuvarda kudüm ve ud dersleri hocalığı yaptı.
İsmek ve Akmek bünyelerinde ney ve kudüm kursu,bazı kolejlerin de ney kulüplerinde müzik eğitmenliğini sürdürmektedir.
Yeni Yüksektepe Felsefe Okulunda ud, ney ve kûdüm,ADIM DANS VE SANAT MERKEZİ 'nde repertuvar,usûl ve şan hocalığı yanında, ANŞOYAD (Antalya Şair Ozan Yazar Ressam ve Bestekârlar Derneği) Klasik Türk Müziği Korosunun şefliğini yaptı. 2008 'de 3.Antalya Türk Müziği Günleri Sanat Danışmanlığı görevinde bulunmuş ve halen ASMEK bünyesinde(Antalya Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Sanat ve Meslek Edindirme Merkezi) ney ve kudüm kursu öğreticiliği yapmaktadır.
Hazırladığı Sufiney 99 projesi ile 99 kişişilik büyük bir neyzen topluluğu ile, Antalya'da görsel ağırlıklı müzikal bir sunum hedefliyor.
Mustafa Coşkun halen kendisinin kurduğu Antalya sanatçılar Derneği(ANSAN) Türk Sanat Müziği Korosunun şefliğini ve hocalığını yapmaktadır.

TRT REPERTUVARINDAKİ BESTELERİ:

1-Kalbi hicrân yarası sîneyi gam öldürür
HÜZZÂM-DÜYEK ŞARKI
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:Nâdide GÜLPINAR

2-Issız geceler rûhuma hicrân oluyorken
KARCIĞAR-AKSAK ŞARKI
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:Enver ÖNCÜ

3-Dökülen gözyaşımda bir günâhın yok senin
HÜSEYNÎ-DÜYEK ŞARKI
Beste:mustafa COŞKUN
Güfte: Nâdide GÜLPINAR

4-Bir serapsın gözlerimde
NİHAVEND-DÜYEK ŞARKI
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:Filiz ÖZGÜLEÇ

5-Sana cân-ı gönülden vuruldum
HİCÂZ-DÜYEK ŞARKI
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:Nilgün YILDIRAN

6-Alınyazımsın nasıl sileyim
HÜSEYNÎ-DÜYEK ŞARKI
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:Hülya ÖZEL

7-Aşkı kokladığım güller
KÜRDÎLÎHİCÂZKÂR-DÜYEK ŞARKI
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:Celâl KALEZÂDE

8-Bezm-i gamda âh edip cânânı andım.
UŞŞAK-DEVR-İ HİNDÎ ŞARKI
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:KÂNÛNÎ SÛLTAN SÜLEYMAN

9-Görmezlikten gelme cânânım beni
NİHÂVEND-DÜYEK ŞARKI
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:Muallâ YASDIMAN

10-Nar çiçeği dudakların
Makam:Rast-Düyek
Güfte:Nadide Gürpınar
Beste:Mustafa Coşkun


11-Öyle bir mevsim ki gönlüm
Makam:Nihâvend müsemmen şarkı
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:Güler TURAN

12-Bûselerin cânânım yakıyor halâ beni
Makam:Muhayyer kürdî düyek şarkı
Beste:Mustafa COŞKUN
Güfte:Muallâ YASDIMAN