(1839 – 1899)
İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Devlet adamı, bestekâr, tarihçi, şair ve hattattır. Osmanlı devletine yüzyıllar boyunca yöneticiler yetiştiren ünlü Çorlulu Ailesi’ndendir. Çok iyi bir öğrenim gördü. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Musikiyi Dellâlzâde İsmail Efendi’den öğrendi. Hukuk ve tarih üzerine bilgin olan Celâleddin Paşa, Mir’ât-ı Hakikat (Gerçeğin Aynası) adlı bir tarih kitabı yazmıştır. Devrin hükümeti demek olan Bâbıâli’nin en kudretli resmi yazışma ve kanun hazırlama üstadı olarak tanınmıştır. Yüksek devlet görevlerinde bulunan bestekârın günümüze ulaşan eserlerinin sayısı yirmi beş kadardır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat