(1857 – 11 Temmuz 1947)
İstanbul’un Hasköy semtinde doğdu. Çakmakçılar’daki Sünbüllü Han’ın odabaşısı ve amatör bir müzisyen olan Lavtacı Nazaret’in oğludur. Annesi Eftik de amatör müzisyendi. Dede Efendi’nin önde gelen üç öğrencisi olan Zekâi Dede, Mutafzâde ve Yağlıkçızâde gibi üstadlardan musiki öğrendi. Tıbbiyeni son sınıfından ayrıldı ve sağlık subayı olarak Türk-Rus Harbi’ne katıldı. Savaştan sonra bir süre Bulgaristan, Romanya ve Mısır’da yaşadı. Sofya Konservatuvarı’nda Türk Musikisi öğretti. 1908’de İstanbul’a dönerek Şark Musiki Cemiyeti başkanı oldu ve bir müddet Dârülelhan’da çalıştı. İstanbul’daki Ermeni kiliselerinde başmugannilik, yani baş okuyuculuk da yapan bestekârımızın büyük çaptaki elyazması nota koleksiyonu, 1990’larda, hayattaki tek öğrencisi olan Muharrem Tunçarslan tarafından koromuzun arşivine bağışlandı. Leon Hancıyan, öğrencisi Tunçarslan’ın tanıklığına göre, ömrünün sonlarında Müslümanlığı seçmişti
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat