1872-1936)
İstanbul Hasköy’de doğdu. Ermeni asıllıdır. Bir süre yazmacılıkla meşgul oldu. Lavtacı Sarı Onnik’ten Lavta ve Türk musikisi öğrendi. Genç yaşında piyasaya atılarak hem repertuvarını genişletti hem de o yılların meşhur sanatçılarını tanıyarak bilgisini genişletti. Kendine mahsus tarzıyla dîvan., koşma ve semâîler okuyan sanatçı mide ülserinden ölmüştür. Elimizde sâdece üç şarkısı vardır
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat