( 1885- 27 Mart 1967)
Kaymakam Niyâzi Bey’le Şahver Hanım’ınoğludur. Babasının görevli olarak bulunduğu Akkâ’da doğdu. İstanbul Kadıköy’de Mahmudiye İlkokulu, Kadıköy Rüşdiyyesi ve Vefâ İdâdisi’ni bitirdi. 1906 yılında Mâliye Nezâreti Duyûn-ı Umûmiye Kalemi’ne girdi. On sekiz yaşında kendi kendine keman öğrendi fakat kısa bir müddet sonra bu sazı bırakıp kemençe çalmaya başladı. Kanûni Garbis Efendi, Kemânî Aleksan Ağa, Tophane’li Sabri Bey Üsküdar’lı Ziyâ Bey ve Ûdî Nevres Bey gibi müzisyenlerden istifâde etti. İstanbul Konservatuvarı ve İstanbul Radyosu’nda çok uzun yıllar çalıştı. Şark Mûsiki Cemiyeti’nin kurucuları arasında olan sanatçının elimizde taş plaklara yaptığı taksimlerden başka bir saz eseri ve bir şarkısı vardır.