1815 – 1868 )
İstanbul Sarıgüzel’de doğdu. Sekiz yaşında Enderûn’a alındı. Dede Efendi ve Dellâlzâde İsmâil Efendi’den musiki öğrendi. 1849 yılında Sultan Mecid’e musâhibi ve daha sonra da sarayu müezzini oldu.Hem Bektâşî hem Mevlevî olan Hâşim Bey çok güzel bir sese sâhipti. Tarz-ı Nevin makamının mûcidi olan bestekâr ; Hacı Ârif Bey, Hacı Fâik Bey, Sâlim Bey gibi isimlere hocalık yapmış. “Hâşim Bey Mecmuası”isimli bir de kitap yazmıştır. Günümüze yetmiş üç eseri gelebilmiştir.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat