(1857-1925)
Vaktiyle bize bağlı olan, bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Girit’in Yanya şehrinde doğdu. Küçük yaşta İstanbul’a gelerek, Müşir Şâkir Paşa’nın koruyuculuğunda yetişti ve musiki öğrendi. Kısa bir müddet Trabzon’da memur olarak çalıştıktan sonra İstanbul’a dönerek Enderûn-ı Hümâyûn’a, yani Osmanlı Sarayı’nın eğitim merkezine kabul edildi. Fatih Belediye Dairesi’nin yazıişlerinde de çalışan bestekâr, Türk Musikisi sivil eğitim kurumlarının en önemlilerinden olan Şark Musiki Cemiyeti’nde birçok öğrenci yetiştirdi. Münir Nureddin Selçuk ve Lem’î Atlı önde gelen öğrencileridir. “Attâr” ve “Enderûnî” lakaplarıyla da tanınan Yusuf Efendi; hâfızlığının yanısıra, şarkı repertuvarını çok iyi bilen üstâd bir hânende idi. Bestekârımızın zamanımıza gelebilen eserleri elliye yakındır.
Bu bestekarın eserlerinin tümünü dinlemek istermisiniz?
Tümünü Oynat